Algemene voorwaarden

Samenvatting algemene verkoopsvoorwaarden:

1- Alle facturen zijn contant betaalbaar te Overijse
2- Voor achterstallige bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand.
3- In geval van geschil is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd